نمایش دادن همه 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

سوپر سیلیس پتاس ایران

35,000 تومان
تسریع انتقال مواد غذایی از ریشه به برگ جلوگیری‌ از افتاب سوختگی موجب افزایش تاثیر گذاری کود ها میشود قابل اختلاط با اکثر کود و سم ها مقدار : 30 سی سی

عصاره جلبک دریایی ام سی کرم ایتالیا

فعالیت فتوسنتزی تحت شدت نور زیاد و کم افزایش می یابد

رشد اندام های گیاه ( گل های آپارتمانی و کاکتوس , ساکولنت )

کاملاً ایمن و طبیعی

گیاهان قویتر

بهبود و تکثیر سلول بهبود یافته

نوع : مایع

مقدار : 30 سی سی

عصاره جلبک دریایی سوپر فیوتاپ

70,000 تومان
افزایش کیفیت و کمیت محصول افزایش رشد رویش گیاهان افزایش گلدهی و تولید میوه محصول کشور : اسپانیا مقدار : 30 سی سی

عصاره جلبک دریایی سی استار اف امکس

90,000 تومان
تحریک رشــد ریشــه و اندام هــای هوایــی در گیاهان مختلف. توصیه شده در مراحل اولیه رشد برای عبور از مراحل حساس رشدی. یک محرک رشد عای و فوق العاده. قابل ترکیب با کود و سموم دیگر. قابل استفاده به صورت محلول پاشی و آبیاری. دارای پی اچ خنثی 7. مقدار : 30 سی سی

عصاره جلبک دریایی گرومور آمریکا

80,000 تومان

افزایش جذب مواد مغذی از خاک

تولید هورمون های طبیعی رشد

افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش

افزایش کلروفیل گیاه

محرک جوانه دهی و گلدهی بیشتر

نوع : مایع

مقدار : 30 سی سی

کود اصلاح کننده آب ایمپروو

60,000 تومان
کاهش PH آب عامل خیس کنندگی و کاهش کشش سطحی ضد کف و افزایش جذب برگی کود و سم کاهش سختی آب محلولپاشی حجم : 30 سی سی

کود اکتیویو والگرو ایتالیا

60,000 تومان
افزایش قدرت جذب عناصر توسط ریشه افزایش مقاومت گیاه در مقابل استرس افزایش تحمل گیاهان در مقابله با عوامل بیماری زا پهن کردن برگ گلهای آپارتمانی نوع : مایع مقدار : 30 سی سی

کود بیو20 گلد امکس انگلستان

80,000 تومان160,000 تومان
تامین کننده کلیه عناصر ضروری برای رشد گیاه محرک رشد تحریک رشد گیاه بویژه در مراحل اولیه رشد جذب و اثر بسیار سریع خاصیت برگشت پذیری در گیاهان پس از آسیب نوع : مایع غلیظ مقدار : 30 سی سی و 60 سی سی

کود قارچکش فسفی مکس اسپانیا

60,000 تومان
درمان بیماری های قارچی و باکتریایی تقویت و درمان گیاه در زمان بیماری پیشگیری از بیماری های قارچی و باکتریایی افزایش کیفیت و گلدهی گیاه مقدار : 30 سی سی

کود کلسی بر کارب هیدروکورپ مکزیک

32,000 تومان
استحکام دیواره ی سلولی در گیاهان به دلیل داشتن عنصر کلسیم افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات با در دسترس قرار گرفتن عناصر غذایی و جذب آن توسط گیاه. افزایش مقاومت به تنش های محیطی، آفات و بیماری ها در طی رشد با مصرف این کود ایجاد می شود. تامین کلسیم و بر گیاه کلسیم بر هیدروکورپ مکزیک مقدار خالص : 30 سی سی

کود گلدهی گروفلان 18-1-1 گرومور آمریکا

75,000 تومان
محرک گلدهی سرشار از میکروالمنت ها , آمینو اسیدها افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش حاوی عناصر پر مصرف برای گیاه نوع : مایع مقدار : 30 سی سی

کود مولتی پروپلکس گرومور آمریکا

75,000 تومان
شامل تمامی ریز مغذی ها افزایش مقاومت گیاه به تنش مانند خشکی و شوری دارای هورمون های گیاهی مانند جیبرلین و سیتوکنین و اکسین مقدار : 30 سی سی