نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کود سولفات پتاسیم 51-0-0 گرومور آمریکا

55,000 تومان110,000 تومان
افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری هاکمک به انتقال قند و مواد غذایی در گیاهموجب افزایش رنگ , اندازه میوه میشودتحریک به گلدهی و انبار داری میوه و ....