نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

کودضد تنش وری آمین – Valagro italy

کاهش استرس گیاه بعد از تعویض خاک و گلدانکاهش استرس در برابر تنش های محیطی مثل ( سرما - گرما - آفات و بیماری های شایع )بهبود جذب عناصر مواد مغذیافزایش سطح برگ و رشد ریشهنوع : مایعمقدار : 30 سی سی

کود ضد استرس شوگارس والگرو ایتالیا

تنظیم فعالیت هورمون های گیاهکاهش استرس ناشی از تعویض خاک و گلدانکاهش تنش گیاهی ناشی از گرما , سرما وبیماری و آفاتنوع : مایعمقدار : 30 سی سی
Regulation of plant hormone activity

Reduce stress caused by changing soil and pots

Reduce plant stress due to heat, cold and disease and pests

Type: Liquid

Amount: 30 cc