نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

پک کامل کود کاکتوس و ساکولنت شماره 1

335,000 تومان
3-11-38 مستر ایتالیا ** 40 سی گرم اصلاح کننده آب ایمپروو ** 30 سی سی ریژو کیمیتک اسپانیا ** 30 سی سی هیومیک اسید سیتیمکس چین ** 40 گرم گروفلان 18-1-1 ** 30 سی سی

پک کامل کود کاکتوس و ساکولنت شماره 10

332,000 تومان
0-0-51 گرومور آمریکا - سولو پتاسیم ** 50 گرم اصلاح کننده آب ایمپروو  ** 30 سی سی سوپر سیلیس پتاس ایران ** 30 سی سی محرک رشد و ضد تنش آمینو اسید فوگوبیس ** 30 سی سی محرک رشد ریشه و فعال کننده ریشه ** 30 سی سی

پک کامل کود کاکتوس و ساکولنت شماره 2

335,000 تومان
12-12-36 زیگلر آلمان ** 40 سی گرم محرک رشد ریشه و ریشه افزا بیورادیکانت ** 30 سی سی هیومیک اسید بلک مور ** 30 سی سی ضد شوری خاک کورت سال ** 30 سی سی عصاره جلبک دریایی گرومور ** 30 سی سی

پک کامل کود کاکتوس و ساکولنت شماره 3

333,000 تومان
اصلاح کننده آب ایمپروو ** 30 سی سی کود قارچکش فیوچراکو اسپانیا ** 30 سی سی محرک رشد و ضد تنش کورت آمین ** 30 سی سی محرک رشد اسید آمینه آمیفورت ** 30 سی سی 3-11-38 مستر ایتالیا ** 40 سی گرم

پک کامل کود کاکتوس و ساکولنت شماره 4

322,000 تومان
0-0-51 گرومور آمریکا ** 50 گرم ضد شوری خاک ** 30 سی سی سوپر سیلیس پتاس ** 30 سی سی گروفلان ** 30 سی سی آمینو اسید فوگوبیس ** 30 سی سی

پک کامل کود کاکتوس و ساکولنت شماره 5

322,000 تومان
3-11-38 مستر ایتالیا ** 40 گرم کود سوپر سیلیس پتاس ** 30 سی سی 12-12-36 باواریا آلمان ** 40 گرم بیورادیکانت ** 30 سی سی اصلاح کننده آب ایمپروو ** 30 سی سی

پک کامل کود کاکتوس و ساکولنت شماره 6

267,000 تومان
هیومیک اسید بلک مور ** 30 سی سی ضد شوری خاک کورت سال اسپانیا ** 30 سی سی 12-12-36 زیگلر آلمان ** 40 گرم سوپر سیلیس پتاس ** 30 سی سی 0-0-51 گرومور آمریکا ** 50 گرم

پک کامل کود کاکتوس و ساکولنت شماره 7

290,000 تومان
5-10-43 گرومور آمریکا ** 40 گرم هیومیک اسید سیتیمکس چین ** 40 گرم اصلاح کننده آب ایمپروو ** 30 سی سی کود قارچکش فسفیمکس ** 30 سی سی سوپر سیلیس پتاس ** 30 سی سی

پک کامل کود کاکتوس و ساکولنت شماره 8

293,000 تومان
گروفلان ( 18-1-1 ) ** 30 سی سی آمیفورت  ** 30 سی سی هیومیک اسید بلک مور ** 30 سی سی 3-11-38 مستر ایتالیا ** 40 گرم سوپر سیلیس پتاس ** 30 سی سی

پک کامل کود کاکتوس و ساکولنت شماره 9

382,000 تومان
کود قارچکش فسفیمکس ** 30 سی سی 12-12-36 باواریا آلمان  ** 40 گرم ریژو ** 30 سی سی عصاره جلبک دریایی سوپر فیوتاپ ** 30 سی سی فوگوبیس ** 30 سی سی