نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کودضداسترس وری آمین – Valagro italy

کاهش استرس گیاه بعد از تعویض خاک و گلدانکاهش استرس در برابر تنش های محیطی مثل ( سرما - گرما - آفات و بیماری های شایع )بهبود جذب عناصر مواد مغذیافزایش سطح برگ و رشد ریشهنوع : مایعمقدار : 30 سی سی