نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

قارچکش ایپرودیون+کاربندازیم

50,000 تومان100,000 تومان
قارچ کش سیستمیک و تماسی (ایپرودیون+کاربندازیم) نام عمومی: ایپرودیون+کاربندازیم 52/5 درصد نوع آفت کش: قارچ کش سیستمیک و تماسی گروه

قارچکش کاربندازیم

50,000 تومان100,000 تومان
این سم دارای اثر سیستمیک,حفاظتی و درمانی است درمان بیماری های لکه برگی گیاه جلوگیری از مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه

قارچکش مانکوزب

53,000 تومان106,000 تومان
قارچکش مانکوزب 80 درصد پودر وتابل معرفی : قارچ کشی تماسی با اثر حفاظتی این قارچ کش ترکیب دو قارچ

کود قارچکش فسفی مکس اسپانیا

70,000 تومان
درمان بیماری های قارچی و باکتریایی تقویت و درمان گیاه در زمان بیماری پیشگیری از بیماری های قارچی و باکتریایی افزایش کیفیت و گلدهی گیاه مقدار : 30 سی سی