نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کود کلسی بر کارب هیدروکورپ مکزیک

32,000 تومان
استحکام دیواره ی سلولی در گیاهان به دلیل داشتن عنصر کلسیم افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات با در دسترس قرار گرفتن عناصر غذایی و جذب آن توسط گیاه. افزایش مقاومت به تنش های محیطی، آفات و بیماری ها در طی رشد با مصرف این کود ایجاد می شود. تامین کلسیم و بر گیاه کلسیم بر هیدروکورپ مکزیک مقدار خالص : 30 سی سی