نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

کود آمینور امکس انگلستان

85,000 تومان
بهبود کیفیت و عملکرد افزایش مقاومت گیاه در برابر سرما تقویت سیستم دفاعی گیاه کاهش خسارات ناشی از تنش افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات و بیماری ها افزایش سرعت جذب عناصر در گیاهانمقدار : 30 سی سی

کود آمینو اسید فوگوبیس آمریکا

80,000 تومان
بهبود کیفیت و عملکرد افزایش مقاومت گیاه در برابر سرما تقویت سیستم دفاعی گیاه کاهش خسارات ناشی از تنش افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات و بیماری ها افزایش سرعت جذب عناصر در گیاهانمقدار : 30 سی سی

کود ضد استرس شوگارس والگرو ایتالیا

تنظیم فعالیت هورمون های گیاهکاهش استرس ناشی از تعویض خاک و گلدانکاهش تنش گیاهی ناشی از گرما , سرما وبیماری و آفاتنوع : مایعمقدار : 30 سی سی
Regulation of plant hormone activity

Reduce stress caused by changing soil and pots

Reduce plant stress due to heat, cold and disease and pests

Type: Liquid

Amount: 30 cc