نمایش 13–24 از 164 نتیجه

نمایش 9 24 36

پک کامل کود کاکتوس و ساکولنت شماره 6

267,000 تومان
هیومیک اسید بلک مور ** 30 سی سی ضد شوری خاک کورت سال اسپانیا ** 30 سی سی 12-12-36 زیگلر آلمان ** 40 گرم سوپر سیلیس پتاس ** 30 سی سی 0-0-51 گرومور آمریکا ** 50 گرم

پک کامل کود کاکتوس و ساکولنت شماره 7

290,000 تومان
5-10-43 گرومور آمریکا ** 40 گرم هیومیک اسید سیتیمکس چین ** 40 گرم اصلاح کننده آب ایمپروو ** 30 سی سی کود قارچکش فسفیمکس ** 30 سی سی سوپر سیلیس پتاس ** 30 سی سی

پک کامل کود کاکتوس و ساکولنت شماره 8

293,000 تومان
گروفلان ( 18-1-1 ) ** 30 سی سی آمیفورت  ** 30 سی سی هیومیک اسید بلک مور ** 30 سی سی 3-11-38 مستر ایتالیا ** 40 گرم سوپر سیلیس پتاس ** 30 سی سی

پک کامل کود کاکتوس و ساکولنت شماره 9

382,000 تومان
کود قارچکش فسفیمکس ** 30 سی سی 12-12-36 باواریا آلمان  ** 40 گرم ریژو ** 30 سی سی عصاره جلبک دریایی سوپر فیوتاپ ** 30 سی سی فوگوبیس ** 30 سی سی

پک کامل کود گلهای آپارتمانی شماره 1

383,000 تومان
12-12-36 زیگلر آلمان ** 40 گرم 20-20-20 زیگلر آلمان ** 40 گرم 15-5-30 مستر ایتالیا ** 40 گرم مگافول والگرو ایتالیا ** 30 سی سی آهن گرومور آمریکا ** 20 گرم اکتیویو والگرو ایتالیا ** 30 سی سی

پک کامل کود گلهای آپارتمانی شماره 10

385,000 تومان
بلک ایرون پلنت چویس آمریکا** 25 گرم کود سوپر سیلیس پتاسیم ایران  ** 30 سی سی محرک رشد و ضد تنش فوگوبیس ** 30 سی سی 3-11-38 مستر ایتالیا ** 40 گرم 15-5-30 مستر ایتالیا ** 40 گرم 10-52-10 باواریا آلمان ** 40 گرم

پک کامل کود گلهای آپارتمانی شماره 2

410,000 تومان
5-10-43 گرومور آمریکا ** 40 گرم ویوا ( هیومیک اسید غنی شده ) والگرو ایتالیا ** 30 سی سی ضد تنش و محرک رشد فوگوبیس گرومور آمریکا ** 30 سی سی 10-52-10 زیگلر آلمان ** 40 گرم گروفلان گرومور آمریکا ** 30 سی سی 20-20-20 زیگلر آلمان ** 40 گرم

پک کامل کود گلهای آپارتمانی شماره 3

420,000 تومان
عصاره جلبک دریایی گرومور آمریکا ** 30 سی سی 20-20-20 مستر ایتالیا ** 40 گرم 10-52-10 گرومور آمریکا ** 40 گرم 3-11-38 مستر ایتالیا ** 40 گرم بیو20گلد امکس انگلستان ** 30 سی سی هیومیک اسید بلک مور انگلستان ** 30 سی سی

پک کامل کود گلهای آپارتمانی شماره 4

415,000 تومان
مولتی پروپلکس گرومور آمریکا ** 30 سی سی گروفلان گرومور آمریکا ** 30 سی سی کورت آمین اسپانیا ** 30 سی سی سوپرفیوتاپ اسپانیا ** 30 سی سی آهن گرومور آمریکا ** 20 گرم ویوا ( هیومیک اسید غنی شده ) والگرو ایتالیا ** 30 سی سی

پک کامل کود گلهای آپارتمانی شماره 5

406,000 تومان
بلک ایرون پلنت چویس آمریکا ** 25 گرم گروفلان گرومور آمریکا ** 30 سی سی آمیفورت اسپانیا ** 30 سی سی عصاره جلبک دریایی گرومور آمریکا ** 30 سی سی 15-5-30 مستر ایتالیا ** 40 گرم هیومیک اسید بلک مور انگلستان  ** 30 سی سی

پک کامل کود گلهای آپارتمانی شماره 6

422,000 تومان
20-20-20 هیومیک دار آمریکا ** 40 گرم 10-52-10 گرومور آمریکا ** 40 گرم محرک رشد و ضد تنش مگافول والگرو ایتالیا ** 30 سی سی 3-11-38 مستر ایتالیا ** 40 گرم اکتیویو والگرو ایتالیا ** 30 سی سی ضد شوری خاک کورت سال اسپانیا  ** 30 سی سی

پک کامل کود گلهای آپارتمانی شماره 7

440,000 تومان
عصاره جلبک دریایی گرومور آمریکا ** 30 سی سی 10-52-10 گرومور آمریکا ** 40 گرم کود قارچکش فسفیمکس  ** 30 سی سی 5-10-43 گرومور آمریکا ** 40 گرم ریژو کیمیتک اسپانیا ** 30 سی سی ضد شوری خاک کورت سال اسپانیا  ** 30 سی سی