توضیح تعویض خاک و گلدان بعد از دو سال: طبیعی هست که وقتی گیاهی رو به یک خاک غنی از مواد مغذی انتقال میدیم بعد از گذشت دو سال به خاطر جذب مواد مغذی از طریق ریشه به گیاه , خاک عاری از هر نوع مواد مغذی میشود که باید بعد از دو سال گلدان مناسب و حداقل دو سایز بزرگتر از سایز فعلی گیاه باشه انتقال بدیم و خاک رو غنی از مواد مغذی مثل ورمی کومپوست.پیت ماس.ورمی کولیت کنیم. 

با ترکیبی از خاک های مخصوص و آماده هر نوع گیاه به نسبت درصد از ورمی کومپوست.پرلیتیا لیکا ریز .پیت ماس.ورمی کولیت خاک را غنی از مواد مغذی کنیم.

چند دلیل برای تعویض خاک و گلدان.

1.متوقف شدن رشد گیاه.

2.ریشه از کف گلدان بیرون زده بشه.

3.ریشه از سطح خاک بیرون بیاد.

4.رشد گیاه کند شده باشد

5.برگ ها به شکل کوچک ظاهر شود 

خاک از نظر ترکیبات ( غنی از مواد مغذی یا عاری از هر گونه مواد مغذی ).
نوع گلدان ( چند سایز بزرگتر از گیاه باشه یا مناسب اندازه گیاه باشه ).
اگر گلدانی رو از گلخانه خریداری کردین و قصد تعویض خاک رو داشتین جهت آموزش نحوه تعویض خاک و ترکیبات خاک به صفحه زیر مراجعه فرمائید.

آموزش تعویض خاک و گلدان

  1. اگر گلدانی که گیاه رو بیش از دوسال هست کاشتین وقت این رسیده که خاک و گلدان رو تعویض کنید.
چون گیاه در این دوسال مواد مغذی خاک رو تغذیه کرده و خاک دیگر مواد مغذی ندارد.
خاک رو غنی از مواد مغذی کنید و بعد از تعویض خاک و گلدان و حتی جابجایی از کود محرک زیستی و ضد استرس وری آمین استفاده کنید.
جهت خرید به لینک زیر مراجعه فرمائید.

کود ضد استرس وری آمین ایتالیا

توضیح تعویض خاک و گلدان بعد از دو سال

جهت خرید انواع کود کلیک کنید

سایت رسمی والاگرو ایتالیا

دیدگاهتان را بنویسید