نشانه تعویض خاک و گلدان گل های آپارتمانی
چهار مورد از نشانه تعویض خاک و گلدان گل های آپارتمانی که در پایین توضیح داده شده است .
1.ریشه از کف گلدان بیرون زده باشه.
2.گلدان کوچیک باشه و رشد گیاه متوقف شده باشه.
3.رشد گیاه متوقف شده باشه.
4.جایی برای پاجوشدهی نمونده باشه.
گلدان کوچیک باشه و رشد گیاه متوقف شده باشه 3.رشد گیاه متوقف شده باشه

گلدان کوچیک باشه و رشد گیاه متوقف شده باشه 3.رشد گیاه متوقف شده باشه

لینک آموزش تعویض خاک و گلدان و نوع خاک

جهت خرید خاک مخصوص و غنی از مواد مغذی گلهای آپارتمانی کلیک نمائید.

جهت خرید خاک مخصوص کاکتوس و غنی از مواد مغذی کلیک نمائید.

جهت خرید ورمی کومپوست کلیک نمائید.

سایت رسمی اکادین کانادا

دیدگاهتان را بنویسید