نقش فسفر برای گیاهان

کلید زندگی گیاهی

فسفر یکی از سه عنصر اصلی برای گیاهان است. دو مورد دیگر نیتروژن و پتاسیم هستند. فسفر کلید رشد و زندگی گیاهی است. فسفر به عنوان یکی از ترکیبات سرب ATP (آدنوزین تری فسفات) که انرژی مورد نیاز برای تکثیر سلولی را تامین می کند، امکان فرمولاسیون و رشد DNA را فراهم می کند. به تنفس و فتوسنتز گیاه کمک می کند و عنصر کلیدی در توسعه سیستم ریشه گیاهان است.

نقش فسفر برای گیاهان

نقش فسفر برای گیاهان

فسفر یا فسفات؟

به دلیل واکنش پذیری بالا، فسفر عنصری به طور معمول در طبیعت آزاد نیست. در عوض، خود را با مواد دیگر پیوند می دهد تا ترکیبات حاوی فسفر را تشکیل دهد. رایج ترین این گونه ترکیبات حاوی فسفر، سنگ فسفات است که مخلوطی از نمک های مختلف حاوی فسفر است. فسفات (P2O5) شکل فسفری است که گیاهان قادر به جذب آن هستند.

نقش فسفر برای گیاهان

چگونه کار می کند؟

تغذیه از طریق ریشه هایی که یون های فسفات حل شده در آب را جذب می کنند به دست می آید. کارایی تغذیه فسفات به ظرافت مواد و دقت در محلی سازی دریافت فسفات مرتبط است (یون های محلول فسفات می توانند تا 2.5 میلی متر حرکت کنند)، بنابراین باید به ریشه نزدیک شوند.

لبه ریشه های جوان کارآمدترین قسمت برای جذب فسفات است. آنها می روند و با گسترش مداوم به دنبال یون های فسفات می گردند. بنابراین فقدان فسفات می تواند مانع رشد ریشه ها شود که به نوبه خود جذب فسفات را محدود می کند. هنگامی که ریشه ها جوان و نازک هستند، جذب آسان است. وقتی آنها پیرتر و ضخیم هستند، دشوارتر است. بنابراین رشد مداوم ریشه های جوان مهم است.

کشاورزان مصرف فسفات را با نظارت بر ذخیره فسفات در خاک با تجزیه و تحلیل خاک که باید هر 5 سال یک بار انجام شود، بهینه می کنند.

نقش فسفر برای گیاهان

نقش فسفر برای گیاهان

نیازهای ویژه برای هر محصول

گیاهان مختلف نیازهای متفاوتی به فسفر دارند.

به عنوان مثال، چغندر، کلزا، لوسرن و سیب زمینی نیازهای بالایی دارند. دوروم، ذرت سیلویی، جو، نخود، علف چاودار و سورگوم نیاز متوسطی دارند. جو، گندم نرم، ذرت دانه ای، سویا و آفتابگردان نیاز کمتری به فسفر دارند. این بدان معناست که کشاورزان باید مقادیر مختلفی از کودهای فسفاته را برای برآوردن نیازهای خاص محصولات خود استفاده کنند.

در طول برداشت، بیشتر مواد مغذی جذب شده از مزرعه حذف می شود، به این معنی که فسفر در خاک باید دوباره پر شود تا خاک فقیر نشود. در غیر این صورت ظرفیت عناصر غذایی خاک کاهش می یابد.

آلی و معدنی یکسان؟

فسفر می تواند از منابع معدنی یا آلی باشد.

فسفر معدنی یا از سنگ های رسوبی استخراج شده از معادن باز (شمال آفریقا و خاورمیانه) – این نوع فسفر شکننده است و به راحتی قابل پردازش است – یا از سنگ های آتشفشانی (آذرین) استخراج شده از معادن زیرزمینی (روسیه و فنلاند). هر کدام دارای خواص خاصی هستند و برای تولید محصولات نهایی معدنی مختلف استفاده می شوند.

فسفر همچنین می تواند با مواد آلی و بازیافتی حاصل از حیوانات (کود دامی، محصولات جانبی حیوانی، بقایای کشتارگاه ها) یا از منابع انسانی (مانند زباله و لجن فاضلاب) تهیه شود. با این حال، این منابع مهم اضافی چالش های خاص خود را از جمله آلودگی با مواد بیولوژیکی خطرناک، محتوای کم مواد مغذی که حمل و نقل آنها را ناکارآمد می کند (که در انتشار CO2 نقش دارد) و مقادیر ناکافی را دارند.

علاوه بر این، منابع آلی و معدنی فسفر مکمل هم هستند و نیاز یکسانی را تامین نمی کنند:

مقدار فسفر می تواند با زمان ذخیره سازی کود در حالی که با مواد معدنی تضمین شده است کاهش یابد.
از نظر حلالیت و در دسترس بودن فسفر برای گیاه تفاوت هایی وجود دارد.
اشکال معدنی راحت تر و دقیق تر اعمال می شود،
اشکال معدنی را می توان در یک محصول با نیتروژن و پتاسیم ترکیب کرد تا کود جامع تری ارائه کند، در حالی که این کار با منابع آلی دشوارتر است.

NPK-مکمل

مطالعات نشان می دهد که عملکرد بالاتری در غلات و محصولات کلزا با عرضه ترکیبی فسفر و پتاسیم نسبت به یکی از این عناصر وجود دارد، به این معنی که برهمکنش های مثبتی بین هر دو عنصر وجود دارد.

بر خلاف کودهای نیتروژنی که فقط می توانند نیتروژن را تامین کنند، کودهای فسفاته اغلب حداقل یکی از مواد مغذی دیگر – نیتروژن یا پتاسیم را برای بهره وری بیشتر برای کشاورز و همچنین برای نتایج کشاورزی بهتر فراهم می کنند. در واقع، مطالعات نشان می دهد که عملکرد بالاتری در غلات و محصولات کلزا با عرضه ترکیبی فسفر و پتاسیم نسبت به یکی از این عناصر وجود دارد، به این معنی که تعاملات مثبتی بین هر دو عنصر وجود دارد. کودهای NPK – از جمله هر سه ماده مغذی: نیتروژن (N)، فسفر (P) و پتاسیم (K) – بنابراین اغلب مزایای بیشتری دارند. کودهای فسفاته، اعم از معدنی (MAP، DAP، سنگ فسفات یا سایرین) یا بازیافتی (استروویت) سپس با کودهایی که سایر مواد مغذی را فراهم می کنند، مخلوط می شوند.

تاثیر کمبود فسفر بر رشد گیاه

کمبود فسفر رشد گیاه را متوقف می کند. گیاهان دارای برگهای کوچکتر و کمتری هستند که ممکن است لکه های قهوه ای داشته باشند. در نتیجه ریشه های کوچکتر گیاهان را نسبت به خشکی کمتر مقاوم می کند.

جهت خرید کود فسفر بالا کلیک کنید

سایت رسمی گرومور آمریکا

دیدگاهتان را بنویسید